ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
14
29
2
อบ.3
14
20
34
2
รวม อบ.
29
34
63
4
ป.1
11
15
26
2
ป.2
20
10
30
2
ป.3
10
16
26
1
ป.4
16
21
37
2
ป.5
20
6
26
1
ป.6
17
17
34
2
รวมประถม
94
85
179
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
119
242
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...