ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแจ้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
2
11
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
10
2
12
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
30
32
62
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
11
1
12
1
รวมมัธยมต้น
33
8
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
49
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...