ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชีโหล่นวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
23
29
52
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
61
64
125
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
13
20
33
1
ม.3
15
14
29
1
รวมมัธยมต้น
37
46
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
139
260
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...