ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
42
59
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
79
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...