ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
35
32
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
40
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...