ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
0
6
6
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
10
2
12
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
31
31
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
44
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...