ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
50
31
81
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
35
31
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
70
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...