ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
12
14
26
2
ป.4
16
10
26
2
ป.5
17
16
33
2
ป.6
13
8
21
2
รวมประถม
82
62
144
10
ม.1
16
23
39
2
ม.2
36
18
54
2
ม.3
23
14
37
2
รวมมัธยมต้น
75
55
130
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
132
306
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...