ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
44
49
93
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
18
7
25
1
รวมมัธยมต้น
42
23
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
82
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...