ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
20
13
33
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
16
6
22
1
ป.3
11
2
13
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
58
41
99
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
2
8
10
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
13
12
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
66
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...