ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
15
9
24
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
4
12
16
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
53
63
116
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
37
21
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
103
215
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...