ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
10
13
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
5
18
23
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
35
38
73
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
32
22
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
78
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...