ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
1
7
8
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
33
36
69
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
31
24
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
75
146
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...