ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
57
42
99
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
17
6
23
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
32
20
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
73
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...