ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสูงยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
4
0
4
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
23
21
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
2
0
2
1
รวมมัธยมต้น
2
0
2
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
30
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...