ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
0
2
2
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
18
14
32
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
8
0
8
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
20
11
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
30
78
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...