ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
2
10
12
1
รวมประถม
23
39
62
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
16
15
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
60
110
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...