ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
28
32
60
6
ม.1
1
9
10
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
11
23
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
67
122
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...