ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามขาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
11
28
2
อบ.3
21
13
34
2
รวม อบ.
38
24
62
4
ป.1
27
21
48
2
ป.2
20
10
30
2
ป.3
22
18
40
2
ป.4
23
20
43
2
ป.5
22
22
44
2
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
123
104
227
11
ม.1
14
8
22
1
ม.2
20
16
36
1
ม.3
18
12
30
1
รวมมัธยมต้น
52
36
88
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
213
164
377
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...