ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
8
13
21
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
32
22
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
35
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...