ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
7
14
21
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
60
64
124
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
17
14
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
95
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...