ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
23
20
43
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
49
62
111
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
23
9
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
91
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...