ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองโพนทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
11
15
26
2
รวม อบ.
27
27
54
3
ป.1
14
19
33
2
ป.2
11
11
22
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
18
7
25
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
83
67
150
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
94
204
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...