ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองโพนทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
15
22
37
2
รวม อบ.
25
37
62
3
ป.1
9
14
23
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
16
6
22
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
71
56
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
93
189
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...