ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
17
12
29
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
12
17
29
1
ป.6
19
16
35
1
รวมประถม
87
84
171
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
106
211
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...