ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางคำวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
25
19
44
2
ป.1
13
4
17
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
13
16
29
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
66
61
127
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
21
21
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
101
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...