ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
44
35
79
6
ม.1
2
0
2
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
10
6
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
57
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...