ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
45
35
80
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
11
3
14
1
รวมมัธยมต้น
19
9
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
52
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...