ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
25
21
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
28
64
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...