ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
8
16
24
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
5
12
17
1
รวมประถม
35
48
83
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
17
9
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
73
133
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...