ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
15
5
20
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
60
48
108
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
28
11
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
75
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...