ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
52
50
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
68
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...