ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
14
20
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
11
19
30
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
56
59
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
78
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...