ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
23
20
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
84
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...