ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
18
4
22
1
รวม อบ.
30
11
41
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
38
43
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
54
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...