ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
9
23
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
54
46
100
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
2
8
10
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
25
20
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
75
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...