ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสาวแหวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
63
44
107
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
24
6
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
69
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...