ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไศล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
18
9
27
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
46
36
82
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
17
20
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
65
146
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...