ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
9
16
25
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
35
39
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
55
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...