ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
69
140
5
ม.2
81
74
155
5
ม.3
109
69
178
5
รวมมัธยมต้น
261
212
473
15
ม.4
49
65
114
4
ม.5
36
40
76
4
ม.6
49
73
122
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
134
178
312
12
รวมทั้งหมด
395
390
785
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...