ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
91
81
172
5
ม.2
117
68
185
5
ม.3
87
87
174
5
รวมมัธยมต้น
295
236
531
15
ม.4
40
42
82
4
ม.5
49
73
122
4
ม.6
68
63
131
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
157
178
335
12
รวมทั้งหมด
452
414
866
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...