ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
176
175
351
10
ม.2
152
193
345
11
ม.3
147
183
330
11
รวมมัธยมต้น
475
551
1,026
32
ม.4
77
170
247
8
ม.5
88
179
267
8
ม.6
99
177
276
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
264
526
790
24
รวมทั้งหมด
739
1,077
1,816
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...