ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
176
202
378
10
ม.2
177
183
360
10
ม.3
183
168
351
10
รวมมัธยมต้น
536
553
1,089
30
ม.4
118
189
307
9
ม.5
113
202
315
9
ม.6
110
165
275
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
341
556
897
27
รวมทั้งหมด
877
1,109
1,986
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...