ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
102
117
219
6
ม.2
102
104
206
6
ม.3
95
121
216
6
รวมมัธยมต้น
299
342
641
18
ม.4
87
129
216
7
ม.5
82
106
188
7
ม.6
76
103
179
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
245
338
583
20
รวมทั้งหมด
544
680
1,224
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...