ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
21
62
2
ม.2
25
19
44
2
ม.3
20
33
53
2
รวมมัธยมต้น
86
73
159
6
ม.4
12
22
34
2
ม.5
11
10
21
1
ม.6
17
11
28
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
43
83
4
รวมทั้งหมด
126
116
242
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...