ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
12
32
2
ม.2
13
9
22
2
ม.3
11
16
27
2
รวมมัธยมต้น
44
37
81
6
ม.4
16
10
26
1
ม.5
6
15
21
1
ม.6
9
14
23
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
39
70
3
รวมทั้งหมด
75
76
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...