ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
24
50
2
ม.2
34
25
59
2
ม.3
28
26
54
3
รวมมัธยมต้น
88
75
163
7
ม.4
46
53
99
3
ม.5
36
28
64
2
ม.6
123
61
184
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
205
142
347
8
รวมทั้งหมด
293
217
510
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...