ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
26
51
2
ม.2
27
23
50
2
ม.3
45
32
77
2
รวมมัธยมต้น
97
81
178
6
ม.4
23
26
49
2
ม.5
25
45
70
2
ม.6
44
27
71
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
92
98
190
6
รวมทั้งหมด
189
179
368
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...