ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
66
126
4
ม.2
70
62
132
4
ม.3
76
77
153
5
รวมมัธยมต้น
206
205
411
13
ม.4
59
92
151
5
ม.5
65
104
169
5
ม.6
64
100
164
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
188
296
484
15
รวมทั้งหมด
394
501
895
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...