ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
69
129
4
ม.2
72
70
142
4
ม.3
63
66
129
4
รวมมัธยมต้น
195
205
400
12
ม.4
47
55
102
4
ม.5
41
75
116
4
ม.6
49
63
112
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
137
193
330
12
รวมทั้งหมด
332
398
730
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...