ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
57
66
123
5
ม.2
59
66
125
4
ม.3
70
62
132
5
รวมมัธยมต้น
186
194
380
14
ม.4
57
92
149
5
ม.5
59
85
144
5
ม.6
65
102
167
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
181
279
460
15
รวมทั้งหมด
367
473
840
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...