ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
82
133
5
ม.2
82
68
150
5
ม.3
80
75
155
5
รวมมัธยมต้น
213
225
438
15
ม.4
40
71
111
4
ม.5
35
73
108
4
ม.6
37
58
95
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
112
202
314
12
รวมทั้งหมด
325
427
752
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...