ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
25
70
2
ม.2
45
25
70
2
ม.3
46
60
106
3
รวมมัธยมต้น
136
110
246
7
ม.4
27
31
58
2
ม.5
15
15
30
2
ม.6
17
12
29
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
59
58
117
6
รวมทั้งหมด
195
168
363
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...