ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
32
65
2
ม.2
23
27
50
2
ม.3
44
23
67
4
รวมมัธยมต้น
100
82
182
8
ม.4
26
34
60
2
ม.5
26
35
61
2
ม.6
24
21
45
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
90
166
7
รวมทั้งหมด
176
172
348
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...