ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
40
39
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
46
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...