ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
7
1
8
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
0
2
2
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
15
12
27
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
13
35
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...