ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
30
16
46
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
9
0
9
1
รวมมัธยมต้น
24
5
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
38
106
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...