ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
7
7
14
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
34
20
54
6
ม.1
2
1
3
1
ม.2
7
1
8
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
16
4
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
31
88
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...