ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
18
32
50
2
รวม อบ.
20
33
53
3
ป.1
12
17
29
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
18
15
33
1
ป.4
20
16
36
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
23
8
31
1
รวมประถม
101
76
177
6
ม.1
20
13
33
1
ม.2
16
17
33
1
ม.3
16
14
30
1
รวมมัธยมต้น
52
44
96
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
153
326
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...