ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
17
21
38
2
รวม อบ.
17
22
39
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
21
17
38
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
19
8
27
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
100
66
166
6
ม.1
18
19
37
1
ม.2
17
15
32
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
49
43
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
131
297
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...