ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
1
8
9
1
รวม อบ.
9
17
26
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
28
23
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
40
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...