ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
3
9
12
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
31
34
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
38
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...